Sunday, 21/07/2024 | 22:54 GMT+7

Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

29/08/2022

Sáng 26/8/2022, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn “Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp".


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện