Tuesday, 23/07/2024 | 19:25 GMT+7

Diễn đàn “Tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm”

26/09/2022

Diễn đàn được tổ chức bởi Văn phòng Ban chỉ đạo TKNL, Bộ Công Thương trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông về tiết kiệm năng lượng (TKNL) năm 2022 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện