Monday, 22/07/2024 | 12:47 GMT+7

Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì

30/09/2022

Công ty đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp mang tính chiến lược, nổi bật như việc huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện