Thursday, 25/07/2024 | 01:27 GMT+7

Xu hướng lựa chọn và sử dụng sản phẩm dán nhãn năng lượng ngày càng gia tăng

10/11/2022

Theo khảo sát của Bộ Công Thương, tính đến năm 2020 tỷ lệ người dân quan tâm sử dụng sản phẩm có dán nhãn năng lượng đạt khoảng 85%. Một trong những giải pháp quan trọng để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Bộ Công Thương khuyến cáo là sử dụng các sản phẩm, thiết bị có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao nhất.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện