Monday, 04/12/2023 | 00:04 GMT+7

Phiên họp thứ 2 của Nhóm Công tác Kỹ thuật số 4 về Hiệu quả năng lượng

27/12/2022

Sự kiện được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) và ông Patrick Haverman (Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam).

Energy Efficiency Awards 2023