Sunday, 14/07/2024 | 18:31 GMT+7

Giới thiệu Chiến dịch Giờ trái đất 2023

20/03/2023

Năm 2023, Bộ Công Thương đã công bố các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch bao gồm: Cuộc thi Trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về Chiến dịch Giờ Trái đất; Hoạt động Tắt đèn trong 60 phút hưởng ứng Giờ Trái đất; Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023, cùng với đó là các hoạt động truyền thông, cam kết tiết kiệm năng lượng của các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện