Monday, 22/07/2024 | 21:08 GMT+7

Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

23/07/2023

Ngày 22/5/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023 nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình cung ứng điện và phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện