Tuesday, 23/07/2024 | 18:51 GMT+7

EVN sẽ cơ bản đảm bảo cung ứng đủ điện từ ngày 23/6

23/06/2023

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo nhờ tình hình thời tiết thuận lợi hơn, đồng thời được sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và sự chia sẻ, phối hợp của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tình hình cung ứng điện đã được cải thiện

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện