Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
VNEEP
Wednesday, 28/10/2020 | 06:47 GMT+7
Wednesday, 28/10/2020 | 06:47 GMT+7

Gia hạn Dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TP HCM”

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Ảnh minh họa

Theo điều chỉnh, Dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh” được gia hạn thời gian thực hiện thêm 1,5 năm đến đến ngày 31/12/2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với ADB để điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án theo quy định.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, phê duyệt điều chỉnh Văn kiện Dự án, khẩn trương thực hiện Dự án, không để chậm kéo dài gây tốn kém nguồn lực, bảo đảm Dự án được hoàn thành trong thời gian được gia hạn theo đúng quy định hiện hành.

Theo baochinhphu.vn

Feedback
List Coments

Designed by: VtkMedia

VNEEP

The copyright belongs to Department of Energy Efficiency and Sustainable Development

54 Hai Ba Trung street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam

Person in charge: Phuong Hoang Kim – Director of Energy Efficiency and Sustainable DevelopmentDepartment

License No 148/GP-TTĐT | Date 13/8/2019
Place of issue: Administration of Radio, Television and Electronic Information - Ministry of Information and Communications
Phone/Fax: 024.22202358

Any reuse of the content and information on this website must give source credit to tietkiemnangluong.com.vn | vneec.gov.vn