Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
VNEEP
Friday, 22/01/2021 | 11:06 GMT+7
Friday, 22/01/2021 | 11:06 GMT+7

Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án điện trong quy hoạch điện VII điều chỉnh

Tổng hợp tình hình tiến độ thực hiện 62 dự án có công suất lớn trên 200 MW thì 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến độ hoặc chưa xác định tiến độ so với tiến độ nêu trong QHĐ VII điều chỉnh.

Thực hiện theo các cam kết của Việt Nam tại Hiệp định Tài chính cho Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu, phía Việt Nam đã có cam kết thực hiện hàng năm sẽ công bố công khai thông tin vể tình hình thực hiện các dự án điện trong quy hoạch điện VII điều chỉnh. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã hoàn thành tổng hợp nội dung liên quan.

 

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất các nguồn điện dự kiến  đưa vào vận hành trong giai đoạn 2016-2020 trên toàn hệ thống là 21.650 MW, trong đó: các nguồn điện do EVN đầu tư là 7.185 MW (chiếm 33,2%), các nguồn điện do các doanh nghiệp khác đầu tư là 14.465 MW (chiếm 66,8%).

 

Hiện nay, các dự án nguồn điện được thực hiện theo 3 hình thức đầu tư, gồm: các dự án do các tập đoàn nhà nước EVN, PVN, TKV là chủ đầu tư; các dự án đầu tư theo hình thức BOT; các dự án đầu tư theo hình thức IPP. Tổng hợp tình hình tiến độ thực hiện 62 dự án có công suất lớn trên 200 MW thì 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến độ hoặc chưa xác định tiến độ so với tiến độ nêu trong QHĐ VII điều chỉnh.

 

Chi tiết xem tại đây.

 

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

 

Feedback
List Coments

Designed by: VtkMedia

VNEEP

The copyright belongs to Department of Energy Efficiency and Sustainable Development

54 Hai Ba Trung street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam

Person in charge: Phuong Hoang Kim – Director of Energy Efficiency and Sustainable DevelopmentDepartment

License No 148/GP-TTĐT | Date 13/8/2019
Place of issue: Administration of Radio, Television and Electronic Information - Ministry of Information and Communications
Phone/Fax: 024.22202358

Any reuse of the content and information on this website must give source credit to tietkiemnangluong.com.vn | vneec.gov.vn