Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
VNEEP
Friday, 02/10/2020 | 06:12 GMT+7
Friday, 02/10/2020 | 06:12 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 4920/NHNN-TCKT về việc triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 4920/NHNN-TCKT về việc triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị NHNN, đơn vị sự nghiệp trực thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể - xã hội và cá nhân trong ngành Ngân hàng nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở và nơi sản xuất - kinh doanh theo các giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động; Phối hợp với cơ quan điện lực sở tại để xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm cho đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; Khuyến khích nghiên cứu sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống làm nóng nước từ năng lượng mặt trời… Đối với các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất cần thực hiện thêm việc xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị; Phổ biến nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên...

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai các giải pháp tiết kiệm điện; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện tiết kiệm điện hàng năm, báo cáo về NHNN theo quy định.

Theo Tạp chí Công nghiệp tiêu dùng

Feedback
List Coments

Designed by: VtkMedia

VNEEP

The copyright belongs to Department of Energy Efficiency and Sustainable Development

54 Hai Ba Trung street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam

Person in charge: Phuong Hoang Kim – Director of Energy Efficiency and Sustainable DevelopmentDepartment

License No 148/GP-TTĐT | Date 13/8/2019
Place of issue: Administration of Radio, Television and Electronic Information - Ministry of Information and Communications
Phone/Fax: 024.22202358

Any reuse of the content and information on this website must give source credit to tietkiemnangluong.com.vn | vneec.gov.vn