Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
VNEEP
Wednesday, 28/10/2020 | 21:20 GMT+7
Wednesday, 28/10/2020 | 21:20 GMT+7

Quảng Trị phát động thi đua tiết kiệm điện năm 2020

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản 1079/SCT-QLNL về việc phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản 1079/SCT-QLNL về việc phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Một doanh nghiệp tại Quảng Trị thực hiện giải pháp TKNL trong dây chuyền sản xuất.

Theo đó, các phong trào thi đua bao gồm tiết kiệm điện trong công sở và tiết kiệm điện trong sản xuất.

Cụ thể, đối với phong trào thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở”: Đối tượng tham gia là các cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tiêu chí đánh giá xếp hạng thi đua đối với phong trào tiết kiệm trong công sở dựa trên sản lượng điện tiết kiệm hàng tháng năm 2020 lớn hơn hoặc bằng 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong phong trào thi đua “Tiết kiệm điện trong sản xuất”: Đối tượng tham gia là các đơn vị sử dụng điện để sản xuất có mức tiêu thụ điện bình quân trong năm 2019 ≥20.000kWh/tháng. Tiêu chí đánh giá tiết kiệm điện được xác định trên cơ sở cải thiện (giảm đi) của hiệu suất tiêu hao năng lượng cho một đơn vị sản phẩm; theo đó, sản lượng điện tiết kiệm hàng tháng năm 2020 của các đơn vị này phải đạt từ 5% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

Phong trào thi đua tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra từ tháng 7 đến hết tháng 11/2020. Dự kiến, Sở Công Thương tỉnh sẽ tổng kết chọn ra 10 đơn vị công sở và 10 đơn vị thuộc đối tượng sản xuất để trao giấy chứng nhận "Đơn vị tiết kiệm điện tiêu biểu" vào tháng 12/2020.

PC Quảng Trị sẽ cùng phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá chương trình phát động thi đua; Đồng thời, trực tiếp hỗ trợ, tư vấn giải pháp tiết kiệm điện cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc đối tượng phát động thi đua.

Theo: Công nghiệp và tiêu dùng

Feedback
List Coments

Designed by: VtkMedia

VNEEP

The copyright belongs to Department of Energy Efficiency and Sustainable Development

54 Hai Ba Trung street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam

Person in charge: Phuong Hoang Kim – Director of Energy Efficiency and Sustainable DevelopmentDepartment

License No 148/GP-TTĐT | Date 13/8/2019
Place of issue: Administration of Radio, Television and Electronic Information - Ministry of Information and Communications
Phone/Fax: 024.22202358

Any reuse of the content and information on this website must give source credit to tietkiemnangluong.com.vn | vneec.gov.vn