[In trang]
Khoảng 20% hộ chăn nuôi có công trình khí sinh học
Thứ tư, 03/11/2010 - 17:25
Ngày 1-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khởi động chuẩn bị chương trình mở rộng phát triển khí sinh học. Ðây là 'Dự án nâng cao chất lượng và an toàn của sản phẩm nông nghiệp và Phát triển khí sinh học (QSEAP, VIE 39421)', được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Hà Nội vào tháng 6-2009.
Ngày 1-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khởi động chuẩn bị chương trình mở rộng phát triển khí sinh học.


Ðây là 'Dự án nâng cao chất lượng và an toàn của sản phẩm nông nghiệp và Phát triển khí sinh học (QSEAP, VIE 39421)', được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Hà Nội vào tháng 6-2009.


biogas cai tien.jpg


Dự án hỗ trợ kỹ thuật này được tài trợ bởi nguồn viện trợ không hoàn lại của ADB. Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam lập đề xuất dự án vay mới và tăng cường sự hỗ trợ phát triển khí sinh học vì nguồn năng lượng sạch, cải thiện độ an toàn nông sản và giảm nguy cơ ô nhiễm của chất thải chăn nuôi đến sức khỏe người dân.


Thống kê năm 2010, cả nước mới có khoảng 20% hộ chăn nuôi sử dụng công trình khí sinh học. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương đẩy mạnh phát triển chương trình này thông qua các nguồn lực khác nhau và kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ADB. Dự kiến, đến tháng 6-2012 dự án này cơ bản hoàn thành.


Thúy Hằng