BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Monday, 25/07/2016 | 16:55 GMT+7
Ceremony "the Press Prize to Raise Awareness about Economical and Efficient Use of Energy 2015" Ceremony "the Press Prize to Raise Awareness about Economical and Efficient Use of Energy 2015"

The Ministry of Industry and Trade, Vietnam Journalists' Association, Electricity of Vietnam jointly organized the ceremony "The 9thPress Prize to raise awareness about Economical and Efficient Use of Energy 2015".