BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thursday, 30/06/2016 | 15:31 GMT+7
Appreciationof 16 Award Winners in Energy Management in Industry and Building 2015 Appreciationof 16 Award Winners in Energy Management in Industry and Building 2015

On May 24, 2016, the award ceremony "Energy management in industry and buildings in 2015" was officially held at the hall of the General Department of Energy, Hanoi.