BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Monday, 27/02/2017 | 22:50 GMT+7
Ceremony "the Press Prize to Raise Awareness about Economical and Efficient Use of Energy 2015" Ceremony "the Press Prize to Raise Awareness about Economical and Efficient Use of Energy 2015"

The Ministry of Industry and Trade, Vietnam Journalists' Association, Electricity of Vietnam jointly organized the ceremony "The 9thPress Prize to raise awareness about Economical and Efficient Use of Energy 2015".

Raising the Awareness on Energy-efficient Practice and Operation of Boilers Raising the Awareness on Energy-efficient Practice and Operation of Boilers

This is one of the activities of the program to build resources to operate the boiler's energy efficiency project "Promoting the energy efficient industrial boilers, adoption and operating practicesin Vietnam".