BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Monday, 17/12/2018 | 08:35 GMT+7
World Bank Approves $102 Million in Financing to Help Vietnam Improve Energy Efficiency in Industrial Sector World Bank Approves $102 Million in Financing to Help Vietnam Improve Energy Efficiency in Industrial Sector

The World Bank’s Board of Executive Directors today approved a $102 million loan to the government of Vietnam to support the effort of industrial enterprises to adopt energy-efficiency technologies and practices.

World Bank Approves $102 Million in Financing to Help Vietnam Improve Energy Efficiency in Industrial Sector World Bank Approves $102 Million in Financing to Help Vietnam Improve Energy Efficiency in Industrial Sector

The World Bank’s Board of Executive Directors today approved a $102 million loan to the government of Vietnam to support the effort of industrial enterprises to adopt energy-efficiency technologies and practices.