[In trang]
ADB hỗ trợ 4 triệu USD tăng cường tận dụng rác thải
Thứ hai, 08/08/2011 - 20:14
Dự án là một phần trong sáng kiến Năng lượng cho Mọi người của ADB nhằm nâng cao khả năng tiếp cận với các nguồn năng lượng sạch, hiện đại vì mục tiêu phát triển toàn diện và phát triển bền vững.
Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Giám đốc ADB đã phê chuẩn một dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng bao gồm khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4 triệu đô-la Mỹ, nhằm hỗ trợ khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) tăng cường tận dụng rác thải sinh khối trong nông nghiệp.

50e69c2f0_racthai2.jpg

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch và an ninh lương thực đối với các hộ gia đình nghèo ở nông thôn, ADB sẽ quản lý khoản viện trợ không hoàn lại này và triển khai dự án tại các nước Campuchia, Lào và Việt Nam. Rác thải sinh khối – chẳng hạn như vỏ trấu và phân xanh – có rất nhiều tại các nước GMS nhưng không được sử dụng một cách có hiệu quả như là một nguồn năng lượng sạch hay làm phân bón. Đồng thời, việc phát triển các cây trồng để khai thác lấy nhiên liệu sinh học với quy mô lớn đang tạo ra nguy cơ đe dọa đến an ninh lương thực do làm suy giảm diện tích trồng cây lương thực và diện tích rừng.

Bà Sununtar Setboonsarng, chuyên viên chính phụ trách kinh tế nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên của Tổng Vụ Đông Nam Á, Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết “Thúc đẩy việc sử dụng có hiệu quả rác thải sinh khối có thể đồng thời giải quyết các mục tiêu vốn thường được xem là những ưu tiên cạnh tranh lẫn nhau, đó là khắc phục sự biến đổi khí hậu và cải thiện đời sống của người dân nghèo tại các khu vực nông thôn.”

Dự án sẽ tài trợ cho các dự án đầu tư thí điểm để thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ sinh khối như hệ thống khí sinh học hộ gia đình, lò nung than sinh khối và các bếp nấu cải tiến. Dự án cũng sẽ tiến hành các nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và năng lực thể chế đối với các hoạt động đầu tư sinh khối, thúc đẩy sự trao đổi giữa các nước GMS.

“Dự án này cũng sẽ giúp tăng cường các hoạt động hợp tác khu vực vì nó sẽ hài hòa các quy định và tiêu chuẩn về sinh khối và năng lượng sinh học của các quốc gia GMS, đưa chúng phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu.” – Bà Setboonsarng cho biết thêm.

Được biết, Dự án theo kế hoạch sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2011 và sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2014. Quỹ Phát triển Bắc Âu là một thể chế phát triển đa phương chung giữa các nước Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na Uy và Thụy Điển, cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại để ngăn ngừa các tác động của biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển.

Dự án là một phần trong sáng kiến Năng lượng cho Mọi người của ADB nhằm nâng cao khả năng tiếp cận với các nguồn năng lượng sạch, hiện đại vì mục tiêu phát triển toàn diện và phát triển bền vững.

Thúy Hằng