[In trang]
Campuchia hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh
Chủ nhật, 24/03/2013 - 11:24
Tăng trưởng xanh là yếu tố quan trọng đưa đến phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo tính bền vững môi trường thông qua việc sử dụng hiệu quả nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên
97bdb33ae_tang_truong_xanh.jpgTăng trưởng xanh là yếu tố quan trọng đưa đến phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo tính bền vững môi trường thông qua việc sử dụng hiệu quả nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, phát triển sạch, chăm sóc và bảo trì di sản thiên nhiên.

Ngày 19/3, tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chủ trì Hội nghị ra mắt Hội đồng Quốc gia về Tăng trưởng Xanh (NCGG) và Ban thư ký về Tăng trưởng Xanh (GSGG), hướng tới triển khai rộng rãi các kế hoạch và chiến lược về tăng trưởng xanh, bền vững.

Hội nghị đã công bố các Chính sách quốc gia về Tăng trưởng Xanh và Kế hoạch chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2103-2030.

Chính sách quốc gia về Tăng trưởng Xanh đặt mục tiêu cân bằng phát triển kinh tế, môi trường, xã hội, văn hóa và bảo trì các nguồn tài nguyên thiên nhiên để cải thiện sức khỏe và điều kiện sống của người dân. Kế hoạch chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2103-2030 vừa được Chính phủ Campuchia thông qua hồi đầu tháng 3, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa, duy trì ổn định xã hội trên cơ sở sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên tăng cường điều kiện sống và phúc lợi cho người dân.

Kế hoạch bao gồm việc triển khai các chiến lược đầu tư xanh và việc làm xanh, phát triển nền kinh tế xanh và bền vững; phát triển kinh tế xanh kết hợp môi trường xanh; quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển nguồn nhân lực xanh với công nghệ xanh bền vững; triển khai hệ thống an toàn xã hội xanh, bảo quản và phát huy nền văn hóa và bản sắc dân tộc và tăng cường quản trị tốt về tăng trưởng xanh.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh Hội nghị là tiền đề quan trọng để Campuchia hướng tới một nền kinh tế xanh có sự tăng trưởng xanh được phát triển thông qua quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo ổn định lâu dài cho các thế hệ tiếp theo.

Tăng trưởng xanh là yếu tố quan trọng đưa đến phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo tính bền vững môi trường thông qua việc sử dụng hiệu quả nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, phát triển sạch, chăm sóc và bảo trì di sản thiên nhiên.

Thủ tướng Hun Sen đưa ra các khuyến nghị nhằm đảm bảo hiệu quả và thành công của việc thực hiện tăng trưởng xanh, như đảm bảo các bãi biển phía Tây Nam như Kampot, Kep, Sihanoukvil luôn được bảo tồn, gìn giữ, không bị hủy hoại vì các lợi ích kinh tế trước mắt.

Việc Campuchia tham gia Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) và ra mắt Hội đồng Quốc gia về Tăng trưởng Xanh là bước đi ủng hộ Chiến lược Kinh tế Xanh mà Liên hợp quốc đưa ra hồi tháng 6/2012, nhằm bảo vệ môi trường, giảm nghèo và phát triển kinh tế hài hòa.

Theo TTXVN