[In trang]
Anh hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm điện
Thứ sáu, 05/09/2014 - 13:17
Anh vừa đưa ra một đề án thí điểm trong đó Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ, hạn chế việc sử dụng điện.

Anh vừa đưa ra một đề án thí điểm trong đó Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ, hạn chế việc sử dụng điện.

97813f8fe_electricplugpound.jpg

Trong đề án, Chính phủ sẽ cung cấp các gói hỗ trợ cho việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng, máy bơm nước và động cơ điện để giảm lượng điện tiêu thụ. Đề án được cho là một chiến lược lâu dài trong việc giảm nhu cầu sử dụng điện tại Anh.

Hiện, Chính phủ Anh đang kêu gọi các đơn vị có đủ năng lực tham gia đấu thầu dự án này. Doanh nghiệp trả mức giá thấp nhất, chính là mức chi phí đầu tư tối thiểu để tiết kiệm được 1 kWh điện sẽ là người chiến thắng. 

Mai Lan (Theo energylivenews.com)