[In trang]
Điện lực Phú Yên giảm tỉ lệ tổn thất điện năng xuống còn 4,73%
Thứ năm, 12/08/2021 - 15:35
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổn thất điện năng của PC Phú Yên thực hiện đạt 4,73%, cao hơn 0,28% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Trung giao và thấp hơn 1,24% so với cùng kỳ
Nhằm thực hiện mục tiêu giảm tỉ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đã tổ chức phân nhóm các điện lực có TTĐN trạm biến áp công cộng (TBACC) thành 2 nhóm (nhóm TTĐN từ 5% trở lên và nhóm từ 4,45% trở lên); đồng thời đặt lộ trình cho từng nhóm cụ thể. 
Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện tại các TBA có tổn thất điện năng cao 
Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổn thất điện năng của PC Phú Yên thực hiện đạt 4,73%, cao hơn 0,28% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Trung giao và thấp hơn 1,24% so với cùng kỳ.
Cụ thể, TTĐN lưới điện 22kV, lưới điện 0,4kV và lưới điện trung hạ áp đều giảm so với cùng kỳ. Riêng tỉ lệ TTĐN lưới điện 110kV tăng so với cùng kỳ. Trong đó, 28 TBACC có TTĐN lớn hơn 6%; 98 TBACC có TTĐN lớn hơn 5% và 1.491 TBACC có TTĐN từ 5% trở xuống. Đến nay, 5/9 điện lực trên địa bàn tỉnh còn TBACC có TTĐN lớn hơn 6%.
Để có được những kết quả trên, PC Phú Yên thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện giảm tổn thất điện năng tại các đơn vị, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân gây tổn thất đối với các cấp điện áp, trạm biến áp và các đường dây, từ đó đưa ra các biện pháp giảm TTĐN hợp lý cho từng khu vực.
Ngành Điện phấn đấu đến cuối năm 2021 không còn TBACC có TTĐN lớn hơn 6% và giảm số lượng TBACC có TTĐN lớn hơn 5% so với năm 2020.
Khánh An