[In trang]
Năm 2023, EVNSPC phấn đấu tiết kiệm 2% sản lượng điện thương phẩm
Thứ tư, 18/01/2023 - 10:19
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2023, EVNSPC phấn đấu tiết kiệm 2% sản lượng điện thương phẩm.
Trong năm 2022, EVNSPC cơ bản đã hoàn thành kế hoạch năm với các kết quả nổi bật như: đảm bảo cung cấp điện cho 21 tỉnh, thành phía Nam với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao. Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 ước đạt 83 tỷ kWh, tăng 8,59% so với thực hiện năm 2021 và tăng 0,27% so với kế hoạch EVN giao.
EVNSPC hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. (Ảnh: Thanh Trà)
Bước sang năm 2023, thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, EVNSPC xác định mục tiêu đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; Phấn đấu đi đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động định hướng đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm điện đến khách hàng và cộng đồng.
Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, an toàn hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin, an toàn hệ thống dữ liệu trong môi trường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng.
Cụ thể, EVNSPC phấn đấu điện sản xuất thực hiện 90 triệu kWh, tăng 4,1% so với ước thực hiện năm 2022; điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện) thực hiện 87 tỷ 200 triệu kWh, tăng 5% so với ước thực hiện năm 2022. Đặc biệt, phấn đấu tiết kiệm điện 2% tổng sản lượng điện thương phẩm.
Để đạt được các mục tiêu này, EVNSPC cần triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn vận hành, cung cấp điện ổn định, liên tục cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt nhân dân, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của 21 tỉnh, thành phố phía Nam. 
Đồng thời, tuyên truyền, tư vấn tiết kiệm điện sâu rộng tới mọi đối tượng khách hàng sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý của EVNSPC. Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh tham mưu UBND triển khai, giám sát, kiểm tra các kế hoạch hành động tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg.
Trong công tác quản lý kỹ thuật, EVNSPC cần nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành nhằm phát hiện và ngăn ngừa sự cố; giảm số lần, thời gian mất điện do sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tiếp tục tăng cường quản lý, áp dụng sửa chữa bảo dưỡng theo phương pháp CBM. Tiếp tục khắc phục những bất cập trên lưới điện.
Minh Khuê