[In trang]
Điện lực Duyên Hải, Trà Vinh tiết kiệm điện trên 2,6 triệu kWh điện
Thứ ba, 14/02/2023 - 08:41
Năm 2022, Điện lực Duyên Hải (Trà Vinh) tiết kiệm điện được 2.604.898 kWh, đạt 112,77% kế hoạch năm 2022 (kế hoạch giao 2.310.000 kWh).
Trong đó, chiếu sáng công cộng: 5.768 kWh, đạt 108,56%; Cơ quan hành chính sự nghiệp: 24.197 kWh, đạt 105,81%; Sinh hoạt-Kinh doanh dịch vụ: 972.409 kWh, đạt 118,68%; Doanh nghiệp sản xuất: 1.602.254kWh, đạt 109,58%.
Nhân viên Điện lực Duyên Hải hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm (Ảnh: Điện lực Duyên Hải)
Bên cạnh đó, nhờ nghiêm túc thực hiện các nhiệm được giao, Điện lực Duyên Hải đã đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Về điện thương phẩm thực hiện năm 2022 là 101.105.801 kWh, đạt 106,49% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 15,85% so với cùng kỳ năm 2021.
Ngoài thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm điện, Điện lực còn phát triển mới 653 khách hàng dùng điện, nâng tổng số khách hàng toàn Điện lực Duyên Hải là 18.623 khách hàng, đồng thời thực hiện tốt chỉ tiêu tiếp cận điện năng: đóng điện 57 công trình với thời gian cấp điện bình quân 2 ngày/ công trình, thấp hơn 0,45 ngày/ công trình theo kế hoạch giao (kế hoạch giao 2,41 ngày/ công trình).
Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả chương trình tối ưu hóa và chuẩn hóa quy trình vận hành, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn; tăng cường nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tổn thất điện năng, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.
Minh Khuê