[In trang]
Năm 2022, Điện lực thành phố Trà Vinh tiết kiệm gần 5 triệu kWh điện
Thứ tư, 22/02/2023 - 08:07
Năm 2022, Điện lực thành phố Trà Vinh tiết kiệm được 4.926.335 kWh điện, đạt 114,43% kế hoạch năm 2022 (kế hoạch giao 4.305.000 kWh)
Trong đó, lĩnh vực chiếu sáng công cộng: 99.929 kWh, đạt 126,84%; Cơ quan hành chính sự nghiệp: 377.014 kWh, đạt 124,22%; Sinh hoạt-Kinh doanh dịch vụ: 2.921.090 kWh, đạt 112,83%; Doanh nghiệp sản xuất: 1.528.302kWh, đạt 114,59%.
Tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường THPT Thành phố Trà Vinh (Ảnh: PC Trà Vinh)
Cũng trong năm 2022, Điện lực thành phố Trà Vinh đã thực hiện 215.681.278 kWh điện thương phẩm, đạt 105,21% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 9,31% so với cùng kỳ năm 2021. 
Về khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tính đến cuối tháng 12/2022, trên địa bàn thành phố Trà Vinh đã có khách hàng, tổng công suất lắp đặt 16.727 kWp, sản lượng điện phát lên lưới năm 2022 là 16.346.129 kWh, với tổng số tiền mua điện mà ngành điện đã thanh toán trong năm 2022 là 33,45 tỷ đồng. 
Ngoài thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm điện, Điện lực còn phát triển mới 1.168 khách hàng dùng điện, nâng tổng số khách hàng toàn Điện lực thành phố Trà Vinh là 39.883 khách hàng, đồng thời thực hiện tốt chỉ tiêu tiếp cận điện năng: đóng điện 29 công trình với thời gian cấp điện bình quân 2,24 ngày/ công trình, thấp hơn 0,17 ngày/ công trình theo kế hoạch giao (kế hoạch giao 2,41 ngày/ công trình).
Tuệ Lâm