[In trang]
Thư mời quan tâm
Thứ năm, 30/03/2023 - 13:26
Về việc: Gói thầu số C2.1.21 – Mua sắm thiết bị văn phòng trực thuộc Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Kính gửi: Các nhà cung cấp
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được vốn viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) ủy thác quản lý qua Ngân hàng thế giới (WB) để thực hiện Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam (sau đây được gọi tắt là Dự án VSUEE). Dự án VSUEE có kế hoạch sử dụng một phần vốn viện trợ cho hợp đồng mua sắm thiết bị văn phòng (Gói thầu mua sắm số. C2.1.21). Dự án VSUEE do Bộ Công Thương thực hiện thông qua Ban quản lý Dự án trực thuộc Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững. Ban quản lý Dự án VSUEE trân trọng kính mời các Nhà cung cấp gửi Thư bày tỏ quan tâm cho dịch vụ cung cấp thiết bị nêu trên.
Vui lòng gửi bản mềm hoặc bản giấy của Thư bày tỏ quan tâm bằng tiếng Anh về địa chỉ sau trước 3h chiều ngày 07 Tháng 4 năm 2023:
Ban quản lý Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam,  Phòng 510, Tòa A, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ E-mail: vsueemoit@gmail.com
Các Yêu cầu chào giá bao gồm Thông số kỹ thuật và Chất lượng Hàng hóa cung cấp sẽ được gửi tới cho các Nhà cung cấp quan tâm ngay sau khi Ban quản lý dự án VSUEE nhận được Thư bày tỏ quan tâm của Nhà cung cấp.
Chúng tôi mong chờ nhận được Thư bày tỏ quan tâm của các Nhà cung cấp.
Ban quản lý dự án