[In trang]
Hà Nội hướng dẫn triển khai kế hoạch tiết kiệm điện
Thứ năm, 07/09/2023 - 08:12
Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn triển khai kế hoạch của UBND thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn Hà Nội.
Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn.
Giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện đến năm 2025 đạt từ 3,5% trở xuống.
Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn thành phố ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện.
Phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).
Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. 
Theo Sở Công Thương, một số chỉ tiêu đặt ra yêu cầu cao hơn, chuyên sâu hơn trong việc sử dụng điện tiết kiệm và có sự phân bổ chi tiết cho các nhóm khách hàng sử dụng điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện, chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; các hộ gia đình; các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; doanh nghiệp sản xuất.
Các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu rà soát và cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp tiết kiệm điện thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn.
Nguyên tắc triển khai dựa trên cơ sở áp dụng song song, đồng thời và thực hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu của các kế hoạch, trong đó, ưu tiên cho việc hoàn thành các chỉ tiêu trong cùng một lĩnh vực cụ thể nhưng có yêu cầu cao hơn, qua đó, hướng đến việc đạt được chất lượng rõ ràng, thiết thực hơn.
Khánh An