[In trang]
Sắp diễn ra Lễ trao giải các Giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2023
Thứ sáu, 15/12/2023 - 08:24
Lễ trao giải “Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp – công trình xây dựng năm 2023 và Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023” sẽ được tổ chức ngày 20/12/2023 tại Hà Nội.
Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp- công trình xây dựng và Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023. 
​​
- Thời gian: 14h30 - 17h00 ngày 20 tháng 12  năm 2023 (Thứ 4)
- Địa điểm: Hội trường Hoà Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 
Lễ trao giải sẽ có sự tham gia của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hội VECEA, Sở Công Thương các tỉnh, Thành phố, Các Hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp công nghiệp, tòa nhà, doanh nghiệp sản xuất và phân phối thiết bị tiêu thụ điện và các cơ quan báo chí, truyền hình.
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng và Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất là các hoạt động thuộc khuôn khổ Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP).
Các giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, công trình và cá nhân có những sáng kiến, giải pháp xuất sắc trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng theo tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg. 
Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương