[In trang]
EVNHANOI ưu tiên giảm tổn thất điện năng
Thứ tư, 17/01/2024 - 08:12
Năm 2023, tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) ở mức 3,35%, giảm 0,15% so với kế hoạch EVN giao, vượt kế hoạch giai đoạn năm 2023-2025 là dưới 3,5%.
Giảm tỷ lệ TTĐN trên lưới điện là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh được EVNHANOI quan tâm thực hiện. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, EVNHANOI đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.
Nhiều năm nay, lưới điện của Thành phố Hà Nội luôn được quan tâm nâng cấp và đồng bộ hóa nhằm đảm bảo việc cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy. Đồng thời, EVNHANOI cũng đang từng bước hiện đại hóa lưới điện bằng việc áp dụng tối đa các công nghệ hiện đại để tiến tới xây dựng lưới điện thông minh. Điều này cũng giúp cho tỷ lệ TTĐN trên lưới của EVNHANOI giai đoạn 2015-2023 giảm sâu qua các năm. Cụ thể, năm 2015, tỷ lệ TTĐN trên lưới phân phối của EVNHANOI là 5,71%, đã giảm xuống còn 3,35% năm 2023. Tuy nhiên, tỷ lệ TTĐN trên đã tiệm cận với mức tổn thất kỹ thuật. Do đó, việc giữ tổn thất điện năng không tăng theo tăng trưởng phụ tải, đồng thời tiếp tục thực hiện giảm tổn thất điện năng theo kế hoạch là một nhiệm vụ khó khăn đối với EVNHANOI, đặc biệt khi vận hành hệ thống lưới điện trong điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt tại khu vực miền Bắc.
Năm 2023, tỷ lệ TTĐN của EVNHANOI ở mức 3,35%. (Ảnh: EVNHANOI)
Để giải bài toán khó khăn này, EVNHANOI đã xây dựng kế hoạch và mục tiêu cụ thể về giảm tổn thất điện năng để triển khai từ Tổng công ty đến các công ty điện lực thành viên. Bên cạnh đó, đã xây dựng Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng từ tổng công ty đến các công ty Điện lực. Cùng đó, thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá và chế độ lương thưởng theo kết quả thực hiện của từng đơn vị. Đặc biệt là gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng, kiên quyết xử lý nghiêm nếu trong một nhiệm kỳ có hai năm không hoàn thành chỉ tiêu giảm tổn thất.
Ngoài ra, hàng tháng, hàng quý Tổng công ty và các đơn vị đã thực hiện phân tích, đánh giá kỹ kết quả tỷ lệ tổn thất theo từng lộ đường dây, trạm biến áp, từng khu vực và của toàn đơn vị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và triển khai quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư thiết bị, nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, vận hành, đảm bảo phương thức cấp điện tối ưu. Các đơn vị cũng tăng cường các giải pháp quản lý hệ thống đo đếm điện, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra và xử lý vi phạm sử dụng điện.
EVNHANOI đã xây dựng kế hoạch và triển khai quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư thiết bị, nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, vận hành, đảm bảo phương thức cấp điện tối ưu. Các đơn vị cũng tăng cường các giải pháp quản lý hệ thống đo đếm điện, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra và xử lý vi phạm sử dụng điện.
Bên cạnh các giải pháp để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, trong năm 2023, EVNHANOI cũng triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông, tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài và một số thời điểm nhất định. 
Với những quyết tâm và sự nỗ lực của các đơn vị, năm 2023 tỷ lệ TTĐN của EVNHANOI ở mức 3,35% giảm 0,15% so với kế hoạch EVN giao, vượt kế hoạch giai đoạn năm 2023-2025 (dưới 3,5%).
Hương Linh