[In trang]
Điện lực Tràng Định, Lạng Sơn thực hiện hiệu quả việc giảm tổn thất điện năng
Thứ ba, 30/01/2024 - 08:10
Giảm tổn thất điện năng là một trong những chỉ tiêu quan trọng của ngành Điện, chỉ tiêu này góp phần giúp tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí nguyên liệu và giảm tác động đến môi trường.
Nhận thức rõ những ý nghĩa đó, năm 2023 vừa qua, Điện lực Tràng Định đã tích cực triển khai nhiều giải pháp và đã thực hiện hiệu quả công tác giảm tổn thất điện năng trên địa bàn quản lý.
Tăng cường phúc tra, kiểm tra các khách hàng sử dụng điện bất thường.
Đặc thù lưới điện tại địa bàn huyện Tràng Định nằm ở cuối nguồn, địa bàn rộng, lượng khách hàng cung cấp điện tương đối lớn với trên 21.000 khách hàng. Để thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng, Điện lực đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó: Chú trọng rà soát lưới điện, tính toán tỷ lệ tổn thất điện năng với từng khu vực, trên cơ sở đó, lập kế hoạch khắc phục cụ thể theo từng tháng. Đồng thời, Điện lực cũng đã bố trí điều hành hợp lý lưới điện theo kết lưới thực tế, hạn chế trào lưu công suất xấu ảnh hưởng đến đơn vị; Tập trung thực hiện công tác phúc tra, kiểm tra xử lý kịp thời các khiếm khuyết; Làm tốt công tác chống tổn thất thương mại...
Trong năm 2023, Điện lực Tràng Định cũng đã chỉ đạo phòng chuyên môn, khai thác hiệu quả phần mềm tính toán Nemo trong quản lý vận hành nhận diện nhanh, chính xác và phát hiện thêm một số nguyên nhân gây nên tổn thất trên lưới điện..., góp phần thực hiện hiệu quả công tác chống tổn thất điện năng.
Sử dụng flycam để kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết.
Không chỉ thực hiện tốt các giải pháp trong quản lý kỹ thuật vận hành, trong năm 2023, công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn cũng được Điện lực triển khai thực hiện hiệu quả, đầu tư đúng trọng tâm. Các dự án cải tạo mạch, các mạch xuất tuyến, cấy trạm giảm bán kính, thay dây hạ áp không đảm bảo giúp đem lại hiệu quả tốt và khai thác dữ liệu đo xa, hàng tuần điều hành tụ bù trung, hạ áp như: Đầu tư xây mới và cải tạo 04 lộ xuất tuyến 35 kV sau trạm 110 kV; Xây dựng mới trên 03 km đường dây trung thế 35 kV; 03 km đường dây hạ áp 0,4 kV; Cấy mới và nâng công suất nhiều trạm biến áp, góp phần giảm bán kính cấp điện và nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn…
Bà Tô Thị Mai Hường, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Khắc Đeng (xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Vừa qua, thôn chúng tôi đã được Điện lực cấy thêm cho một trạm biến áp, bây giờ các hộ dân dùng điện đã ổn định hơn nhiều. Qua đó, cũng đã góp phần giúp cho thôn thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu trong chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.
Nhờ triển khai thực hiện tốt các giải pháp trong giảm tổn thất điện năng, nên năm 2023, tỷ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Tràng Định thực hiện là gần 5,3%, giảm gần 1,8% so với năm 2022, giảm gần 0,3% so với kế hoạch và được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác giảm tổn thất của PC Lạng Sơn. Bên cạnh đó, trong năm, toàn huyện chỉ xảy ra 19 vụ sự cố, giảm 15 vụ so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng từ thời tiết, dông sét, mưa bão. Kết quả trên là động lực để đơn vị tiếp tục làm tốt công tác này trong thời gian tới.
Ông Lành Văn Hợp - Giám đốc Điện lực Tràng Định cho biết: Theo kế hoạch năm 2024, trên địa bàn huyện Tràng Định có một số công trình đầu tư xây dựng mới góp phần phục vụ công tác chống tổn thất điện năng như: Công trình cải tạo lưới điện từ 10 kV lên 35 kV; Các công trình chống quá tải và công trình cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn... Nếu 3 dự án này hoàn thành thì sẽ góp phần rất nhiều vào công tác giảm tổn thất của đơn vị.
Công nhân trực vận hành lưới điện trạm 110kV Tràng Định.
Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song với những kết quả tích cực đã đạt được, cũng như những giải pháp, chương trình kế hoạch đã đề ra, tin rằng, thời gian tới công tác giảm tổn thất điện năng sẽ tiếp tục được Điện lực Tràng Định thực hiện hiệu quả hơn, qua đó, sẽ góp phần vào thực hiện chỉ tiêu chống tổn thất điện năng trong toàn Ngành.
Theo: Công nghiệp và Tiêu dùng