[In trang]
Tiền Giang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20 về Tiết kiệm điện
Thứ tư, 17/04/2024 - 11:18
Ngày 15/4/2024, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 911/SCT-QLNL về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 2295/BCT-TKNL ngày 06/4/2024 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Đồng thời, để tăng cường thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7) năm 2024, góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện, ổn định đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng cường tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
Các sở,ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện bằng việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Phải có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền các doanh nghiệptrong khu công nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở doanh nghiệp.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đề nghị Báo Ấp Bắc: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Công ty Điện lực Tiền Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện, về tình hình khó khăn trong cung ứng điện hiện nay nhằm chia sẽ với ngành điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.
UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý bằng nhiều hình thức như: trên Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã; in tờ rơi; lồng ghép trong các cuộc họp ở tổ, ấp, khu phố,… Vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng nhằm góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý.
Cán bộ Điện lực Chợ Gạo trực tiếp kiểm tra các bình điện của người dân trồng thanh long ở ấp Quang Phú, xã Quơn Long (Ảnh: tiengiang.gov.vn)
Công ty điện lực Tiền Giang: Xây dựng phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô, cả năm 2024 và các năm tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn bán điện.
Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện của từng nhóm khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Phối hợp với Báo, Đài, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả. Đặc biệt, cần đảm bảo cung ứng điện trong năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện, Công ty Điện lực Tiền Giang phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Ngoài ra, phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân; hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân, trừ những trường hợp bất khả kháng.
Công ty TNHH phát triển khu công nghiệp Long Giang: Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực Tiền Giang vận động các khách hàng tiêu thụ điện của đơn vị thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Hợp tác xã tiêu thụ điện xã Tân Thanh: Phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền đến các khách hàng sử dụng điện của Hợp tác xã nâng cao nhận thức về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả bằng nhiều hình thức như: trên Đài Truyền thanh cấp xã; in tờ rơi; lồng ghép trong các cuộc họp ở tổ, ấp, khu phố,…
 Chi tiết Công văn số 911/SCT-QLNL tại đây.
Mai Anh