[In trang]
Toạ đàm Dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thứ năm, 18/12/2008 - 11:52
Sáng 17/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Toạ đàm góp ý Dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong khuôn khổ các hoạt động đóng góp ý kiến cho Dự Luật, Toạ đàm được tổ chức  nhằm tiếp thu ý kiến góp ý của đại diện các Doanh nghiệp/ Hiệp hội và chuyên gia về tính hợp lý, khả thi và hiệu quả của Dự Luật này.


 

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến cho Dự Luật


Buổi toạ đàm đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các Doanh nghiệp, Hiệp hội,  chuyên gia, nhà nghiên cứu tại nhiều  Viện, Trường bởi như Ông Trần Hữu Huynh Trưởng Ban Pháp chế VCCI nhận định: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế xã hội quốc gia, tác động trực tiếp đến hoạt động của từng doanh nghiệp, từng ngành công nghiệp, ảnh hưởng ngay đến quá trình sản xuất của từng doanh nghiệp.

 

Sau phần trình bày của Ông Phương Hoàng Kim, Phó Chánh VP TKNL về kinh nghiệm, khung pháp lý, mô hình quản lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các nước và của Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chánh VP TKNL về những nội dung cơ bản của Dự Luật, cách tiếp cận và quan điểm của Ban soạn thảo khi xây dựng Luật…rất nhiều  tham luận và ý kiến đóng góp được đưa ra tại buổi Toạ đàm. Trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến tính cụ thể, chi tiết của việc quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhìn từ góc độ doanh nghiệp, trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong Dự Luật.

 

Mặc dầu việc Xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và Điều chỉnh các hành vi tiết kiệm năng lượng theo quy luật thị trường đã được thể hiện trong Dự Luật nhưng các đại biểu vẫn mong muốn nó được thể hiện cụ thể hơn nữa.

 

Các ý kiến đóng góp  chính xác và khoa học của các đại biểu sẽ là cơ sở để Ban soạn thảo hoàn thiện Dự Luật trình Chính phủ và Quốc hội - Ông Nguyễn Đình Hiệp kết luận.

 

Thu Trang