[In trang]
Sản xuất nhiên liệu sinh học từ rơm khô và cây
Thứ tư, 08/09/2010 - 18:15
Tiến sỹ Sasha Keersiteng thuộc Đại học Twente cho biết, hiện tại phương pháp sản xuất nhiên liệu sinh học đa phần áp dụng công nghệ phân giải ở nhiệt độ cao để tạo ra hợp chất từ nguyên liệu sinh học.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Twente (Hà Lan) vừa nghiên cứu phương pháp mới có thể chiết xuất nhiên liệu sinh học với hiệu quả cao và giá thành thấp từ phế liệu nông lâm nghiệp.

Tiến sỹ Sasha Keersiteng thuộc Đại học Twente cho biết, hiện tại phương pháp sản xuất nhiên liệu sinh học đa phần áp dụng công nghệ phân giải ở nhiệt độ cao để tạo ra hợp chất từ nguyên liệu sinh học.

rom.jpg

Sau đó tiếp tục tạo phản ứng giữa hợp chất với hydro ở nhiệt độ cao, áp suất cao và tác dụng của chất xúc tác. Sau cùng là quá trình tinh luyện trực tiếp để chiết xuất thành nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, phương pháp mới chủ yếu tập trung vào giai đoạn phản ứng giữa hợp chất và hydro. Phương pháp mới sử dụng công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học thế hệ thứ hai bằng cách sử dụng các phế liệu nông lâm nghiệp như rơm khô và cây.

So với nhiên liệu sinh học thế hệ thứ nhất được sản xuất bằng cách sử dụng nguyên liệu là mía đường và tinh bột, nhiên liệu sinh học được sản xuất bằng phương pháp mới sẽ không tiêu hao nguồn lương thực của con người. Phương pháp sản xuất nhiên liệu sinh học mới này có hy vọng sẽ được sản xuất với quy mô lớn, nhờ ưu điểm hiệu suất cao và giá thành giảm.

Thúy Hằng