[In trang]
Thông báo tuyển chọn các nhiệm vụ năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030
Thứ hai, 27/07/2020 - 15:59
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia thực hiện nhiệm vụ đặt hàng năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đoạn 2021-2030.

Thực hiện Quyết định số 1961/QĐ-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng, giao nhiệm vụ năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia thực hiện nhiệm vụ đặt hàng năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đoạn 2021-2030. Nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ trong năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đoạn 2021-2030.

- Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp và Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đoạn 2021-2030 được đăng tại trang tin điện tử http://www.scp.gov.vn.

- Thuyết minh nhiệm vụ cần được đăng ký theo Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng, giao nhiệm vụ để tuyển chọn thực hiện trong năm 2021.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm một (01) bộ Thuyết minh gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày trên khổ giấy A4 sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909-2001, cỡ chữ 14 và 07 bản sao bộ Thuyết minh gốc được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong.

Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Phòng 305, tầng 3, toàn nhà B, Trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Nếu Hồ sơ gửi qua đường bưu điện cần ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ).

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 07 tháng 8 năm 2020.

Xem Quyết định 1961/QĐ-BCT tại đây.

Xem Mẫu thuyết minh nhiệm vụ tại đây.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Cù Huy Quang - Phó Chánh Văn phòng sản xuất và tiêu dùng bền vững (ĐT: 0983.377.379, Email: [email protected])

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững