BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Wednesday, 24/10/2018 | 07:22 GMT+7
Tên văn bản : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) Ethnic Minority Planning Framework (Draft).   View
Mô tả : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) Ethnic Minority Planning Framework (Draft)
Code : VSUEE Effective Date :
Publish Date : 23/05/2018 Expiry Date :
Publish Orange : VIETNAM SCALING UP ENERGY EFFICIENCY PROJECT (VSUEE) SignedBy :