BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thursday, 20/06/2019 | 14:45 GMT+7
Tên văn bản : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) Resettlement Policy Framework (Draft) (Final).   View
Mô tả : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) Resettlement Policy Framework (Draft) (Final)
Code : VSUEE Effective Date :
Publish Date : 23/05/2018 Expiry Date :
Publish Orange : VIETNAM SCALING UP ENERGY EFFICIENCY PROJECT (VSUEE) SignedBy :