BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Saturday, 17/08/2019 | 17:49 GMT+7
Tên văn bản : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency - Environmental and Social Management Framework (Draft).   View
Mô tả : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) PROJECT (P164938) Environmental and Social Management Framework (Draft)
Code : VSUEE Effective Date :
Publish Date : 23/05/2018 Expiry Date :
Publish Orange : SignedBy :