BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thursday, 20/06/2019 | 13:57 GMT+7
Tên văn bản : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) Resettlement Policy Framework (Draft).   View
Mô tả : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) Resettlement Policy Framework (Draft)
Code : VSUEE Effective Date :
Publish Date : 06/06/2018 Expiry Date :
Publish Orange : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) SignedBy :