BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thursday, 20/06/2019 | 14:37 GMT+7
Tên văn bản : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) Ethnic Minority Planning Framework.   View
Mô tả : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) Ethnic Minority Planning Framework
Code : VSUEE Effective Date :
Publish Date : 06/06/2018 Expiry Date :
Publish Orange : SignedBy :