BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Wednesday, 17/07/2019 | 05:30 GMT+7
Tên văn bản : Resettlement Policy Framework (Draft).   View
Mô tả : Vietnam scaling up energy efficiency project
Code : VSUEE Effective Date :
Publish Date : 07/06/2018 Expiry Date :
Publish Orange : Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (VSUEE) SignedBy :