Wednesday, 28/02/2024 | 22:28 GMT+7

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 3 tại TP. HCM tiết kiệm 20% năng lượng mỗi năm

02/11/2023

Với những nỗ lực trong áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL), Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 3 tại TP. Hồ Chí Minh đã giảm được mức tiêu hao năng lượng tới 20%/năm. Năm 2022, Công ty đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, do Bộ Công Thương tổ chức.

Energy Efficiency Awards 2023