Tuesday, 18/06/2024 | 05:23 GMT+7

Chương trình Vấn đề hôm nay: THÓI QUEN TIẾT KIỆM ĐIỆN

22/03/2024

Những định hướng, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đã được đề cập trong chương trình Vấn đề hôm nay, phát sóng trên kênh VTV1 ngày 21/03/2024.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện