BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Saturday, 17/08/2019 | 17:29 GMT+7
Tên văn bản : 2012-2015 National Target Program for Energy Efficiency and Conservation approved.  
Mô tả : 2012-2015 National Target Program for Energy Efficiency and Conservation approved
Code : 1427/QD-TTg Effective Date :
Publish Date : 02/10/2012 Expiry Date :
Publish Orange : PRIME MINISTER SignedBy : Nguyen Tan Dung