BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Saturday, 17/08/2019 | 17:54 GMT+7
Tên văn bản : Circular : on labelling for energy used facilities and equipment _ Unofficial Translation.   View
Mô tả : Circular : on labelling for energy used facilities and equipment_ Unofficial Translation
Code : 07/2012/BCT-TT Effective Date : 19/05/2012
Publish Date : 04/04/2012 Expiry Date :
Publish Orange : The ministry of industry and trade SignedBy : Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng