Thursday, 13/06/2024 | 13:47 GMT+7

Xây dựng chiến lược dài hạn để ứng phó biến đổi khí hậu

06/11/2010

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thông báo với ông Yvo De Boer và các cộng sự về những bước đi của Việt Nam đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Rút kinh nghiệm của nhiều nước, các ngành đã xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và được cập nhật theo thời gian. Việt Nam đang từng bước điều chỉnh lại cơ cấu ngành năng lượng từ việc sử dụng các nguồn nguyên liệu truyền thống sang sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cụ thể là đến năm 2015 sẽ đạt 5%, năm 2020 là 8%.

Ngày 5/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có buổi làm việc với ông Yvo De Boer - nguyên Tổng Thư ký Ban Thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Đây là một trong nhiều hoạt động của ông Yvo De Boer và các cộng sự trong thời gian thăm Việt Nam theo lời mời của Liên Hợp Quốc.


Việc dành các chính sách tài khóa nhất định cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và sẽ còn tiến xa hơn trong chuyển dịch nền kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường và bền vững.


bien doi khí hau.jpg


Theo ông Yvo De Boer và các cộng sự, để chủ động các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam cần tập trung vào 5 vấn đề chính là khẩn trương áp dụng các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ; huy động sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương; định hướng cho ngành điện phát triển bền vững bằng việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tài trợ, cả quốc tế và trong nước và cân nhắc cách tổ chức thực hiện để có cơ chế điều phối hiệu quả nhất.

 

Ông Yvo De Boer tin tưởng, với việc dành các chính sách tài khóa nhất định cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và sẽ còn tiến xa hơn trong chuyển dịch nền kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường và bền vững.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thông báo với ông Yvo De Boer và các cộng sự về những bước đi của Việt Nam đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Rút kinh nghiệm của nhiều nước, các ngành đã xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và được cập nhật theo thời gian. Việt Nam đang từng bước điều chỉnh lại cơ cấu ngành năng lượng từ việc sử dụng các nguồn nguyên liệu truyền thống sang sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cụ thể là đến năm 2015 sẽ đạt 5%, năm 2020 là 8%. Việt Nam cũng có những chính sách khuyến khích để phát triển các dự án sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

 

Đối với việc sử dụng than là nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đang là "lựa chọn bắt buộc" của Việt Nam trước tình hình khan hiếm nguyên liệu và năng lượng hiện nay. Phó Thủ tướng khẳng định mặc dù vậy, Việt Nam đã ban hành các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với những nhà máy này, để giảm đến mức thấp nhất những tác động đến môi trường. Tất cả các dự án khi bắt đầu đi vào hoạt động đều phải có những đánh giá môi trường và trở thành công việc bắt buộc hàng năm.

 

Trao đổi về vấn đề tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Yvo De Boer và các cộng sự cho rằng, ngoài các nguồn vốn tài trợ như: ODA, các tổ chức phi Chính phủ quốc tế, khi xây dựng và triển khai các chương trình, Việt Nam nên hình thành các mô hình hợp tác công - tư.

 

Để có nguồn năng lượng sử dụng trong thời gian tới, Việt Nam cần nâng cao nhận thức của toàn dân về vai trò của năng lượng đối với cuộc sống. Sử dụng tiết kiệm, hợp lý đi đôi với nghiên cứu, phát triển các nguồn năng lượng mới là việc làm cần thiết đối với mỗi quốc gia.


Theo TTX

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện