Friday, 14/06/2024 | 13:00 GMT+7

Hòa Bình sử dụng tiết kiệm điện

19/09/2011

Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình) thường tổ chức sản xuất vào giờ thấp điểm để tiết kiệm điện và giảm chi phí sản xuất.

Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình) thường tổ chức sản xuất vào giờ thấp điểm để tiết kiệm điện và giảm chi phí sản xuất.

7561d8e0a_hb.jpg

Giám đốc Công ty Ðiện lực Hòa Bình Hà Văn Dần, cho biết: Sau khi có NQ 11 của Chính phủ,  Công ty Ðiện lực Hòa Bình đã công khai kế hoạch phân bổ điện cho khách hàng và phối hợp với đài PTTH tỉnh, báo Hòa Bình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Cùng với việc tuyên truyền,  Công ty Ðiện lực Hòa Bình chủ động làm việc với các nhà máy sản xuất xi măng, Nhà máy nước Trung Minh là những khách hàng sử dụng lượng điện lớn đề nghị cùng chia sẻ khó khăn với ngành Điện, tổ chức sản xuất vào giờ thấp điểm. Nhờ đó, sản lượng điện tiêu thụ trong giờ cao điểm hằng ngày giảm từ 210.000 kWh (thời điểm tháng 3/2011) xuống còn 170.000 kWh trong thời điểm  tháng  7/201, sản lượng điện giờ thấp điểm tăng từ 147.717 kWh lên hơn 190.000 kWh.

Ðối với việc tiết kiệm điện của từng hộ dân và mỗi cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn, để thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng điện tiết kiệm của người tiêu dùng,  Công ty Ðiện lực Hòa Bình phối hợp với Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Ðông cung ứng cho người tiêu dùng ở Hòa Bình gần 20 nghìn bóng đèn compac; hỗ trợ một triệu đồng (kinh phí của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam) cho mỗi hộ gia đình lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, Công ty Ðiện lực Hòa Bình còn lập sổ theo dõi việc sử dụng điện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện của tỉnh để biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt việc tiết kiệm điện và nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt.

Chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của Công ty đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, nhân viên trong các công sở và từng người dân. Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đều đăng ký tiết kiệm 10%  (trong đó ngành Điện lực thực hiện tiết kiệm 15%) nhu cầu sử dụng điện hằng ngày. Nhờ đó, sản lượng điện tiêu dùng trong hai tháng 4 và 5 là 53,68 triệu kWh, giảm hơn 10% so nhu cầu đăng ký. Bình quân tiền điện phải trả hằng tháng của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp giảm khoảng 20% so những tháng trước.

Trong những ngày này, Công ty Ðiện lực Hòa Bình và Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Ðông tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 4.000 bóng đèn compact cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn ở hai huyện Cao Phong, Ðà Bắc nhằm giúp đỡ các hộ khó khăn sử dụng điện tiết kiệm và bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần NQ 11 của Chính phủ.

Theo Nhân dân điện tử
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện