Tuesday, 18/06/2024 | 05:14 GMT+7

Bắc Giang tập huấn tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp

01/08/2014

Ngày 29-7, Sở Công Thương Bắc Giang đã phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng. Đối tượng của lớp tập huấn lần này là các học viên đến từ các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Ngày 29-7, Sở Công Thương Bắc Giang đã phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng. Đối tượng của lớp tập huấn lần này là các học viên đến từ các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được hiểu các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các nghị định và chương trình hỗ trợ tiết kiệm năng lượng, kiểm toán năng lượng; hệ thống quản lý năng lượng và nhiều kiến thức liên quan khác.


33b4d489d_bacgiang1.jpg


Lớp tập huấn "Người quản lý năng lượng" cho các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm tại Bắc Giang

 

Trước đó, các cán bộ quản lý kỹ thuật của các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm tại tỉnh Bắc Giang cũng đã được tham gia vào lớp tập huấn “Người quản lý năng lượng” do Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Bắc Giang phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng (Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương) tổ chức vào tháng 5.

 

Thông qua các lớp tập huấn, các học viên sẽ được nâng cao kiến thức chuyên môn về lĩnh vực năng lượng và nhận thức về hoạt động tiết kiệm năng lượng. Qua đó, học viên có thể đề xuất, áp dụng và triển khai các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại doanh nghiệp.


Mai Lan

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện