Thursday, 25/04/2024 | 15:46 GMT+7

Hòa Bình phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2016 - 2020

05/10/2015

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 – 2020.

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) giai đoạn 2016 – 2020. Đây là nội dung trọng tâm nhằm thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 – 2020 đã được UBND tỉnh ban hành đầu năm 2015.

Một buổi tập huấn TKNL tại Hòa Bình

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các quy định của pháp luật có liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chương trình hướng tới mục tiêu tổng quát là nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về sử dụng tiết kiệm năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể nhằm đạt được một số chỉ tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng, mang lại lợi ích về KT-XH, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển KT-XH bền vững.

Cụ thể, chương trình xác định một số mục tiêu chính: Phấn đấu đến năm 2020 tiết kiệm từ 5% - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay; thay thế từ 10% - 12% các dây truyền, thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng các dây truyền, thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, công sở; xây dựng một số mô hình điển hình về sử dụng năng lượng TK&HQ; từng bước tổ chức, điều chỉnh mạng giao thông, chiếu sáng đô thị phù hợp nhằm giảm tổng mức năng lượng so với dự báo hiện nay…

Chương trình xác định 10 nhóm nội dung và 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 23.550 triệu đồng, được lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh (khoảng 7.650 triệu đồng) và vốn của các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia chương trình (khoảng 15.900 triệu đồng)

Theo Báo điện tử Hòa Bình

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện