Thursday, 25/04/2024 | 15:27 GMT+7

PC Quảng Nam phấn đấu giảm tỉ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 5,7%

07/03/2016

Giảm tổn thất điện năng sẽ giảm thiệt hại xã hội đồng thời làm tăng hiệu quả kinh tế.

Năm 2015, nhờ tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã đưa tỉ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 6%, tức giảm hơn 0,1% so với kế hoạch và giảm gần 0,4% so với năm trước.

Bước sang năm 2016, PC Quảng Nam tiếp tục phấn đấu đưa tỉ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 5,7%. Trong đó, tổn thất điện năng hạ áp dưới 5,5%, không có tổn thất điện năng lớn hơn 5% đối với khu vực nội thành, nội thị và lớn hơn 8% đối với khu vực còn lại.

Để giải quyết bài toán giảm tổn thất điện năng, ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, công ty đã đưa ra các biện pháp điều hành nhằm chỉ đạo kịp thời các đơn vị thực hiện; củng cố công tác Dịch vụ khách hàng; ưu tiên triển khai công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn có hiệu quả về tổn thất điện năng; thường xuyên đánh giá tác động của việc chuyển lưới, quá tải đường dây, chế độ bù đến tổn thất điện năng; đẩy mạnh kiểm tra sử dụng điện để phát hiện và truy thu sản lượng triệt để.

Ý thức được việc giảm tổn thất điện năng chính là khâu quyết định đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị nên PC Quảng Nam chủ trương thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp bao gồm các biện pháp tổ chức quản lý, biện pháp kỹ thuật, biện pháp kinh doanh cũng như biện pháp khen thưởng việc thực hiện các giải pháp để giảm tổn thất điện năng nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Bảo Linh

 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện