Monday, 24/06/2024 | 14:05 GMT+7

Diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ 15

21/07/2016

Diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ 15 sẽ xoay quanh chủ đề chuyển đổi về năng lượng cũng như vai trò ngày càng tăng của việc đối thoại.

Diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ 15 (IEF15) sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế Club des Pins, thủ đô An-giê từ ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 2016. Bộ trưởng, Trưởng đoàn đại diện đến từ hơn 70 nước và 15 tổ chức quốc tế cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của các công ty năng lượng thế giới sẽ có mặt để tham dự diễn đàn năm nay.

Được biết, Diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ 15 sẽ xoay quanh chủ đề chuyển đổi về năng lượng cũng như vai trò ngày càng tăng của việc đối thoại.

Các phiên họp sẽ bàn về tình hình dầu lửa và viễn cảnh, tương lai ngành khí, vai trò của năng lượng tái tạo, đóng góp của công nghệ, tiếp cận năng lượng và việc điều hành năng lượng.

Diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ 15 sẽ là dịp để thiết lập mạng lưới làm việc trình độ cao và tổ chức các cuộc họp song phương, đa phương.

Ngọc Linh

 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện