Sunday, 03/03/2024 | 15:16 GMT+7

Triển khai dự án cấp điện nông thôn tại Hậu Giang

23/09/2016

Ngày 22-9, tại Công ty Điện lực Hậu Giang (TP Vị Thanh), Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tổ chức lễ triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2015-2020.

Ngày 22-9, tại Công ty Điện lực Hậu Giang (TP Vị Thanh), Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tổ chức lễ triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam là chủ đầu tư sẽ đầu tư lưới điện tại năm huyện của Hậu Giang với quy mô: 164 km đường dây trung áp, 245 km đường dây hạ áp, 114 trạm biến áp, cấp điện cho 7.287 hộ dân, với tổng mức đầu tư hơn 183 tỷ đồng.

Riêng năm 2016, Công ty Điện lực Hậu Giang được phân bổ 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn đối ứng của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam để đầu tư lưới điện tại năm huyện với quy mô 17,7 km đường dây trung áp, 67,6 km đường dây hạ áp, 35 trạm biến áp. Công trình hoàn thành sẽ cấp điện cho hơn 1.800 hộ dân thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, những xã có tỷ lệ hộ dân có điện thấp hơn mặt bằng chung của toàn tỉnh và các xã đang hoàn thành các tiêu chí cuối cùng để chuẩn bị được công nhận xã nông thôn mới.

Theo ông Nguyễn Việt Thọ, Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang, hiện tỷ lệ hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có điện sử dụng đạt hơn 98%, nhưng vẫn còn hàng nghìn hộ dân chưa có điện sử dụng hoặc đang sử dụng điện câu đuôi không bảo đảm an toàn và chất lượng. Phấn đấu đến năm 2020, hầu hết hộ dân ở nông thôn đều có điện sử dụng.

Theo nhandan.com.vn

Energy Efficiency Awards 2023