Thursday, 22/02/2024 | 15:38 GMT+7

Điện lực Miền Bắc linh hoạt các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng

15/10/2021

Với quyết tâm cao trong công tác giảm tổn thất điện năng, giảm các sự cố trên lưới điện, phấn đấu đưa tổn thất điện năng về mức là 4,0% năm 2025, ngay từ năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảm tổn thất điện năng.

Tổng công ty và các Công ty Điện lực đã tiếp tục chỉ đạo trong công tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN). Cụ thể, Tổng công ty đã thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện giảm TTĐN tại các đơn vị, sau đó phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân gây ra tổn thất đối với các cấp điện áp. Các đơn vị tiếp tục nhận diện, khoanh vùng các khu vực nguy cơ cao xảy ra TTĐN thương mại và các giải pháp xử lý cho từng khu vực. Thực hiện nghiêm quy định kiểm tra định kỳ, thay thế công tơ, TU, TI hư hỏng/không phù hợp với các giá trị sơ cấp.
Tính đến hết tháng 9/2021, tổng số công tơ bán điện có khả năng thu thập được dữ liệu từ xa là 5.715.119 chiếc (đạt tỷ lệ 52,8% tổng số công tơ bán điện); đã lắp đặt thiết bị và thu thập dữ liệu từ xa là 5.098.333 chiếc, đạt tỷ lệ 89,2% tổng số công tơ có khả năng thu thập dữ liệu từ xa. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) toàn Tổng công ty, phối hợp với chính quyền, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng địa phương trong kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện và truy thu điện năng. Sau 9 tháng đầu năm 2021, toàn Tổng công ty thực hiện kiểm tra 3.289.486 lượt khách hàng các loại, xử lý 35.411 trường hợp hư hỏng sai lệch đo đếm và vi phạm sử dụng điện, đặc biệt phát hiện và xử lý xong 7 vụ trộm cắp điện lớn (>20.000kWh), thực hiện truy thu, bồi thường 59,64 tr.kWh, tăng doanh thu 131,16 tỷ đồng.
EVNNPC áp dụng công tơ điện tử để giảm tổn thất điện năng
Đối với công tác đầu tư xây dựng lưới điện, EVNNPC đã đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình chống quá tải lưới điện hạ áp trước mùa nắng nóng, đến nay toàn Tổng công ty đã hoàn thành đóng điện 1906 TBA.
Đặc biệt EVNNPC cũng đã làm chủ công nghệ tự động hóa trạm biến áp 110kV, ứng dụng CNTT trong sửa chữa theo phương pháp CBM cho các TBA 110kV. Hệ thống thiết bị được quy hoạch đồng bộ, bảo đảm khả năng quản lý và cấu hình tập trung, tối ưu về dự phòng thiết bị, phần mềm quản lý máy biến áp cũng đã được hoàn thành từ tháng 3/2021 và đang khai thác vận hành hiệu quả tại 27 Công ty Điện lực. Hiện tại, EVNNPC đã hoàn thành đóng điện 2/5 TBA kỹ thuật số. EVNNPC hiện đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phân hệ KTGSMBĐ trên chương trình CMIS, đã hoàn thiện các tính năng, tiện ích; đảm bảo cập nhật tương đối kịp thời, chính xác kết quả thực hiện công tác KTGSMBĐ trên hệ thống CMIS đến các đơn vị cấp 4 trong TCT; đã thực hiện ký số và đồng bộ với hệ thống BI của EVN.
Các đơn vị xây dựng hệ thống quản lý trạm biến áp từ xa
Với sản lượng điện năng thương phẩm năm 2021 ước đạt 81,1 tỷ kWh, tỷ lệ TTĐN (theo chu kỳ thương phẩm) thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 5,00% (giảm 0,28% so với cùng kỳ), để hoàn thành kế hoạch Tổng công ty đặt ra năm 2021 ≤ 4,55% thì 3 tháng cuối năm Tổng công ty phải thực hiện ≤3,08% (3 tháng cuối năm 2020 EVNNPC thực hiện 3,45%), đây là nhiệm vụ khó khăn, để hoàn thành mục tiêu trên cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Thực tế cho thấy, EVNNPC vẫn còn dư địa để giảm TTĐN, thông qua quản lý công tơ đo đếm, qua công tác đầu tư xây dựng để giảm quá tải, đầy tải lưới điện, công tác quản lý vận hành, điều chỉnh điện áp,…
Trong thời gian tới, các đơn vị thành viên EVNNPC cần tiếp tục rà soát, thống nhất quy trình hoạt động, nguyên tắc làm việc; Kiểm soát chặt chẽ các số liệu về kĩ thuật, kinh doanh... đảm bảo có cơ sở để xác định các nguyên nhân tổn thất điện năng chính xác nhất. Phối hợp xây dựng lại biểu mẫu báo cáo về công tác giảm TTĐN, trong đó bổ sung thêm các chỉ tiêu như thông số vận hành các ĐZ, vận hành tụ bù trung hạ áp, công tác KTGSMBĐ, dữ liệu về kết nối đo xa của từng đơn vị… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát tốt chỉ tiêu TTĐN, tập trung khai thác phầm mềm Quản lý MBA để kiểm soát tình trạng mang tải, lệch pha, tránh tình trạng thụ động chờ báo cáo từ các đơn vị; sử dụng có hiệu quả phần mềm tính toán TTĐN  lưới điện trung thế (NEMO)...
Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý dự án để đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, áp dụng phần mềm ECP nhằm kiểm tra xác nhận các công việc trên lưới đúng và đủ so với thực tế. Đẩy mạnh và triển khai các hình thức phù hợp thực hiện công tác kiểm tra sử dụng điện trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện tại các đơn vị trong thực hiện giảm tổn thất thương mại, phối hợp hoàn thiện phân hệ KTGSMBĐ trên chương trình CMIS; đẩy mạnh thực hiện số hóa trong công tác KTGSMBĐ. Ngoài ra, tiếp tục thay đổi phương thức quản trị đối với công tác giảm TTĐN, chỉ tiêu hóa, cá nhân hóa tất cả các nội dung, trong đó gắn trách nhiệm cá nhân trong việc chấm điểm KPI, xét hoàn thành nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu…
Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, tổn thất điện năng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là 5,00%, giảm 0,28% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, tổn thất điện năng các thành phần đều đang giảm so với cùng kỳ 2020, đặc biệt là TTĐN lưới điện trung áp và hạ áp (đạt 2,30% giảm 0,29% so với cùng kỳ năm 2020).
Nhật Linh
Energy Efficiency Awards 2023