Thursday, 25/04/2024 | 19:00 GMT+7

Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt mức tiết kiệm năng lượng 5-7%

27/10/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định số 1726/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh Tây Ninh sẽ đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh. Trong đó, lượng điện tiêu thụ hàng năm đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2% tong sản lượng điện năng tiêu thụ. Giai đoạn đến năm 2030, đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 9,6% tổng tiêu thụ năng lượng trên toàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.
Cụ thể mục tiêu cho các ngành như sau: Giao thông vận tải, tiết kiệm tối thiểu 5,4% tổng tiêu thụ năng lượng; Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, tiết kiệm tối thiểu 5,0% tổng tiêu thụ năng lượng; Dịch vụ công cộng, tiết kiệm tối thiểu 5,8% tổng tiêu thụ năng lượng; Hộ gia đình, tiết kiệm tối thiểu 3,4% tổng tiêu thụ năng lượng trong cả giai đoạn; Thương mại dịch vụ, tiết kiệm tối thiểu 4,0% tổng tiêu thụ năng lượng trong cả giai đoạn; Công nghiệp, tiết kiệm tối thiểu 10,2% tổng tiêu thụ năng lượng trong cả giai đoạn.
Cơ quan đầu mối của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh là Sở Công Thương Tây Ninh, tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm lập kế hoạch hằng năm và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm theo đúng quy định.
Mô hình điện mặt trời áp mái tại Tây Ninh
Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thông tin tuyên truyền về hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương; khuyến khích, khen thưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân có thành tích và xử lý kịp thời các sai phạm trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, lựa chọn áp dụng quy trình và mô hình quản lý sản xuât tiên tiến, giải pháp công nghệ phù hợp và máy móc thiết bị có hiệu suất năng lượng cao đối với các dự án đầu tư trên địa bàn theo phân cấp; xây dụng và triển khai mô hình ứng dụng điện mặt trời áp mái và ứng dụng thiết bị, công nghệ và giải pháp sử dụng năng lượng thông minh tại trụ sở các cơ quan, công sở, các tòa nhà văn phòng.
Sử dụng máy móc, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao
Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm của Tây Ninh giai đoạn 2015 - 2020 bình quân là 15,72%/năm, có tốc độ tăng cao nhất so với 21 tỉnh, thành phía Nam. Hiện nay, sản lượng điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chiếm trên 90%, còn lại là các dạng năng lượng khác như gas, khí hóa lỏng, dầu, than... nguồn năng lượng địa phương tự sản xuất chiếm khoảng 6% trên tổng nhu cầu năm 2020. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh là rất lớn, tuy nhiên, vẫn còn nhiều lãng phí, sử dụng chưa thực sự hiệu quả do một số đơn vị sử dụng năng lượng còn sử dụng công nghệ lạc hậu dẫn đến hiệu suất thấp, gây lãng phí nguồn năng lượng. Việc đầu tư đổi mới công nghệ của một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn và thông tin đầu vào. Chính vì vậy, việc UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến năm 2030 sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định hướng và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.
Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 sẽ được triển khai và áp dụng đến tất các các ngành, lĩnh vực, hoạt động có sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Doãn Tâm
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện