Tuesday, 18/06/2024 | 05:57 GMT+7

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tiết kiệm năng lượng để phát triển bền vững

06/11/2021

Nhờ đầu tư đổi mới công nghệ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã tiết kiệm 20% năng lượng ở hệ thống methal hóa, tiết kiệm 78% năng lượng ở hệ thống nước tuần hoàn và 33% năng lượng tiết kiệm được ở hệ thống máy nén tuần hoàn.

Nhận thức rất rõ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả chính là giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. Thời gian qua, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, đồng thời tuyên truyền các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, cử cán bộ tham gia tập huấn các hội nghị liên quan đến triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đầu tư công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí sản xuất.
Ông Nguyễn Việt Tiến, Trưởng phòng Công nghệ Kỹ thuật ​biết: Công ty đã áp dụng 4 giải pháp thay thế máy móc nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm: thay thế hệ thống rửa đồng bằng hệ thống methal hóa, sử dụng nước tuần hoàn thay thế cho nước công nghiệp khu 678, nhiệt điện, thay thế máy nén H2/N2 bằng máy nén mới và đưa Dự án cải tạo mở rộng vào hoạt động. Thành quả thu được hết sức tích cực, ngoài những lợi ích chung là tiết kiệm hơi nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thay thế nhiên liệu than cục bằng nhiên liệu than cám..., 4 giải pháp này còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Cụ thể, với giải pháp thay thế hệ thống rửa đồng bằng hệ thống methal hóa, đã tiết kiệm được 20% năng lượng; Giải pháp sử dụng nước tuần hoàn thay thế cho nước công nghiệp khu 678 có mức tiết kiệm năng lượng là 78%; Giải pháp thay thế máy nén H2/N2 bằng máy nén tuần hoàn tiết kiệm 33% năng lượng...
Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh sử dụng các thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng cho các công trình xây lắp mới hoặc thay thế sửa chữa. Song song đó là triển khai kiểm toán năng lượng định kỳ, trên cơ sở đó lựa chọn những điểm phù hợp, khả thi để đầu tư cải tạo. Thực hiện việc áp dụng các quy hoạch và thiết kế kiến trúc phù hợp với điều kiện tự nhiên của Công ty nhằm giảm tiêu thụ năng lượng trong chiếu sáng, thông gió, làm mát, sưởi ấm trong tòa nhà. Hệ thống giám sát, hệ thống đo lường năng lượng (giám sát hệ thống điều hòa, chiếu sáng, đo lường điện, nhiệt…), hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống tủ điều khiển chiếu sáng tiết kiệm điện… đều được quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ.
Bên cạnh những giải pháp lớn và có tính chất tổng thể, hàng ngày, hàng giờ, mỗi phòng ban chức năng đều có ý thức áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả một cách triệt để. Công ty cũng thành lập tổ quản lý tình hình sử dụng năng lượng, tích cực giám sát sự tuân thủ và phối hợp nhịp nhàng các quy trình vận hành của thiết bị, các dây chuyền, hạn chế thời gian vận hành thấp tải của các thiết bị, phát hiện kịp thời những thiết bị, hệ thống hoạt động kém hiệu quả để tìm ra các giải pháp khắc phục.
Có thể khẳng định, việc áp dụng các giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng đã góp phần đưa Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và giữ vững vị trí của một trong những doanh nghiệp dẫn đầu của ngành Hóa chất và Phân bón Việt Nam.
Mai Anh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện